Bünyan Halısı Yıkama

Swan halı yıkama Bünyan halısı yıkama hizmeti
Bünyan halısı yıkama hizmeti veren Swan halı yıkama bu işte de diğer hizmetlerinde olduğu gibi kaliteye önem vermekte ve halıya zarar vermeden temizleme işlemi uygulamaktadır. Geçmişten gelen tecrübemiz ile Bünyan halılarını garantili olarak yıkamaktayız. Şimdi Bünyan halısı hakkında biraz bilgi vermeye çalışalım:

Bünyan Halısı ve Boyama İşlemi

Boyama ve nakış halının değerini artıran önemli bir faktördür. Son yüzyıldan önce halıda hiç kimyasal boya kullanılmamıştır. Bundan altmış yıl öncesine kadar çeşitli bölgelerimizde yetişen bitkilerden tabii boyalar elde edilir ve halı ipleri bu boyalarla boyanırdı. Bu iş için Kayseri, Niğde ve Ankara civarında cihri çalıları yetiştirilirdi. Bunlardan altın sarısı renkler elde edilirdi. Bunun yanında taze ceviz kabuğu, soğan kabuğu, mazı, palamut, sarı ot kökü, ekliz otu kökü, somak, nar kabuğu gibi bitkilerden boya elde edilirdi. Bu boyalarla boyanan iplerle dokunan halıların yüzlerce yıl solmadan kaldığına şahit oluyoruz. Hatta bu boyalar yüzyıllar geçtikçe halıya daha güzel görünüm ve parlaklık vermektedir. Ancak bugün ne bu bitkiler yetiştirilmekte, ne de bu tür boyama yapılmaktadır.
Zamanla halı işi kârlı bir iş durumuna gelmiş, daha kısa sürede daha fazla ipin boyanması söz konusu olmuştur. Bu iş için kimyasal boyalar kullanılmaya başlanmıştır. Kimyasal boyaların kullanımıyla birlikte bitki boyacılığı da bir daha dirilmemek üzere tarihe gömülmüştür. Önceleri halıcılıkta alizarin boyaları kullanılmıştır. Bu boyalar nispeten dayanıklı boyalardı. Fakat bunun yerini şimdi anilin boyaları almıştır. Bu boyalar sayesinde halıcılık sanatı da çöküntüye uğramıştır. Bazı ülkeler halıcılıkta anilin boyalarının kullanılmasını yasaklamışlardır. Bunu uygulayan ülkelerin başında İran gelmektedir. Kalite kontrol esnasında bu tür boyaların halıda kullanıldığı görülürse, halının satışı yasaklanıp, uygunluk belgesi verilmemektedir.
Düğüm iplerinin bitkisel boya ile boyanmış olması antika halıların en belirgin özelliğidir. Bitkilerden elde edilen boyacılığın Anadolu’da bir sır gibi saklı olduğu araştırmalarımız sırasında görülmüştür. Babadan oğula geçen bu tecrübe bugün yok denecek kadar azalmıştır. Çeşitli bitkilerden belli terkiplerle öyle boyalar yapılmaktadır ki, bu boyalar Türkmenlerin, Yörüklerin, köylülerin kafalarında, düşüncelerinde gizli bir sır gibi yaşamaktadır. Bu tür bitkilerin yerleştirilmesi için ve kök boya elde edilmesi için gerekli teşvik önlemleri alındığı takdirde, halıcılığımız ekonomi için çok daha büyük katma değer yaratacak düzeye gelecektir. Kaynak Bünyan

Swan halı yıkama Bünyan halısı yıkama

Bünyan Halısı Nasıl Yıkanır?

Bünyan halılarını ikiye ayırabiliriz; elde yıkama ve makinede yıkama. Elde yıkanacak halıları halının değeri ve yıllanmışlığı belirler. Eğer yıllanmış ve değerli bir halı ise elde yıkama işlemi uygulanır. Düz bir zeminde yumuşak fırçalar yardımıyla uygun halı şampuanı ile yıkama işlemi yapılır.
Makinede yıkama işlemi ise makine halıları ve normal Bünyan halıları makinede yıkanır. Bu iki aşama için halı yıkama ustası karar vermeli, en uygun yıkama biçimi uygulanmalıdır.
Swan halı yıkama Bünyan halısı kurutma

Yazar